Högre reporänta ger högre räntor på privatlån

För privatlån är rörlig ränta den absolut vanligaste konstruktionen. Det är endast privatlån på mindre belopp som kan löpa med fast ränta under återbetalningstiden. Rörlig ränta innebär att räntesatsen som påverkar vad som ska betalas månadsvis kan ändras under återbetalningstiden. Ju längre löptid, desto större är sannolikheten att räntan justeras. Det är något att komma ihåg när du ansöker om ett privatlån med en lite längre löptid.

Det är reporäntan som styr

Du behöver aldrig oroa dig för att räntan på ditt privatlån ska justeras uppåt dramatiskt mellan betalningstillfällen. Det är nämligen så att räntenivåerna styrs av riksbankens reporänta och för den görs endast mindre justeringar åt gången.

Vanligtvis görs justeringar i utlåningsräntorna för privatlån när riksbanken antingen höjer eller sänker med minst 0.25 procentenheter. Vissa långivare kan dock följa reporäntan mer exakt i sin utlåning och andra gör justeringar endast vid större höjningar under en längre tidsperiod.

Så här påverkas ditt privatlån

Den stora majoriten av privatlån löper med en individuell rörlig ränta. Har du en god ekonomi kommer du att få en ränta som ligger i den lägre delen av det intervall långivaren jobbar med, medan raka motsatsen gäller om du har en sämre ekonomi, till exempel om du har betalningsanmärkningar. Vilken räntesats du har idag spelar dock mindre roll vad gäller justeringar på grund av en ändring i riksbankens reporänta. Samma höjning görs vanligen både för låga respektive höga individuella räntor. För låntagare som anses som lite mer riskfyllda kan emellertid en extra riskpremie läggas till.

Exempel:
Du har betalningsanmärkningar och en ganska låg årsinkomst. Långivaren har beslutat om att din individuella ränta ska vara 25%. Om riksbanken höjer styrräntan med 0.30 procentenheter kommer din ränta att höjas med samma siffra. På grund av din sämre ekonomi kräver långivaren emellertid också en extra premie för att täcka den ökade risken. Du får därmed betala ytterligare en procentenhet.

Exempel:
Du betraktas som en mycket säker låntagare och har därmed fått en individuell ränta på 5,00%. En höjning från riksbanken på 0.50 procentenheter innebär att långivaren höjer räntan för ditt lån med exakt samma siffra.

Påverkas snabblån av riksbankens justeringar?

För snabblån spelar riksbankens reporänta normalt ingen som helst roll. En anledning är att löptiden för ett snabblån är så pass kort. En annan anledning är att den så kallade ränterisken är av i princip minimal betydelse för långivaren. Det är i stället en rad andra risker som styr vilken ränta som appliceras på snabblån.


Rekommenderade snabblån

Kreditbolag DayPay
Lånebelopp 1 000 - 20 000 kr
Löptid 30 dagar - 5 år
Kreditbolag Cash Buddy
Lånebelopp 5 000 - 25 000 kr
Löptid 1 år - 5 år

Rekommenderade privatlån

Kreditbolag Bank Norwegian
Lånebelopp 5 000 - 600 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Kreditbolag Leasy
Lånebelopp 10 000 - 50 000 kr
Löptid 1 år - 6 år