5 bästa investeringsappar för att hantera din portfölj

Det är inte lätt att hantera alla dina konton och investeringsportföljer. Förutom arbetsplatsens 401(k)-plan samt ett eller flera privata pensionskonton (IRA) samt ett konto för hälsobesparingar (HSA) och skatteavdragsgilla investeringar kan du hantera flera investeringsportföljer. Min fru och jag äger mer än tolv.

Att hantera flera konton är ett skrämmande arbete som innebär enorma problem, till exempel att fastställa en strategi för tillgångsallokering samt att spåra resultat och få tillgång till flera konton. Att övervaka utgifter på olika konton kan vara intensiva mentala övningar.

Ett bra alternativ är att använda appar eller programvara för att kontrollera processen. Låt oss ta en titt på fem investeringsspårningsprogram på marknaden idag som jag anser vara de bästa.

Personal Capitals kostnadsfria finansiella instrumentpanel

Personal Capital erbjuder en gratis finansiell instrumentpanel som jag har använt i flera år. Min åsikt är att Personal Capital är det bästa övergripande investeringsuppföljningsverktyget som finns tillgängligt för närvarande.

Börja med att skapa ett gratis konto. Du kan sedan koppla ihop ditt olika konto hos ett finansinstitut med ditt konto på Personal Capital-plattformen. Detta inkluderar, för mig, inte bara mina 401(k) och personliga pensionskonton och skatteavdragsgilla investeringskonton, kreditkorts- och bankkonton.

När dina konton har kopplats sammanställer instrumentpanelen i Personal Capital de finansiella uppgifterna för alla dina konton och erbjuder ett överflöd av analyser och information. Personal Capital fokuserar på sina verktyg för investeringar och tillhandahåller nedanstående information på hög nivå:

  • Den delar upp dina investeringar i pensionskonton och skatteavdragbara konton.
  • Den visar din investering genom ett visst konto eller innehav.
  • Den mäter din investerings tillväxt över tid genom och jämför dina resultat med olika riktmärken.

Personal Capital organiserar också din investeringsportfölj efter tillgångsklass. Det gör den genom att med följande investeringskategorier:

  • Kontanter
  • Internationella obligationer
  • Amerikanska obligationer
  • Internationella aktier
  • Amerikanska aktier
  • Alternativ

Förutom att göra det enklare att sortera och sammanställa dina investerings- och kontouppgifter tillhandahåller Personal Capital verktyg för att ge information om ditt pensionssparande och de avgifter du betalar samt en investeringsrevision som analyserar din totala investeringsallokering.

Vad är Personal Capitals funktion för pensionsplanering?

Personal Capital erbjuder en robust pensionsplanerare som integrerar alla konton som är kopplade till samt utgiftsinformation från kopplade kredit- och bankkonton. Pensionsplaneraren gör det möjligt för dig att skapa vissa inkomsthändelser, till exempel socialförsäkringar och sparande för dina förtidspensionsplaner. Den låter dig också lägga till utgifter, till exempel resor över hela världen som du planerar att göra när du går i pension.

Pensionsplaneraren låter dig definiera din skattesats och en uppskattad inflationstakt samt din förväntade livslängd. Du kan också utforma flera pensionsscenarier som sedan kan bedömas. Du kan till exempel skapa två scenarier som har olika utgiftsnivåer.

Genom att analysera dessa datapunkter uppskattar pensionsplaneraren sannolikheten för att din portfölj kommer att uppfylla dina pensionsmål. Verktyget erbjuder också kassaflödesdiagrammet i detalj som inkluderar din förväntade livslängd.

Vad är avgiftsanalysatorn på Personal Capital Function?

Personal Capitals Fee Analyzer för pensionering beräknar din totala kostnads- och intäktsandel för alla dina investeringar. I mitt fall var avgifterna 6 baspunkter. Verktyget visar dig sedan hur mycket avgifter du kommer att betala över tid och hur de påverkar avkastningen på din portfölj. Det här verktyget har utformats för att du ska kunna uppskatta dina kostnader fram till ditt pensionsdatum. Pensionsdatumet kan ändras för att visa avgifternas effekt under en längre tid.

Hur fungerar den personliga kapitalinvesteringskontrollen?

Sedan erbjuder Personal Capital en så kallad investeringsgranskning. Verktyget analyserar din nuvarande tillgångsfördelning och jämför den sedan med en rekommenderad tillgångsfördelning. För båda typerna av fördelningar visar Personal Capital dig historiska resultatprognoser för framtiden samt avkastnings- och riskförväntningar.

Morningstars portföljförvaltare

Morningstar Portfolio Manager Morningstar Portfolio Manager använder en annan metod än Personal Capitals Financial Dashboard. Med Morningstar Portfolio Manager måste du manuellt lägga in alla dina investeringar i portföljhanteringsverktyget (även om Morningstar säger att de utvecklar möjligheten till en automatisk lösning).

Det är visserligen mer ansträngande att lägga in information om ditt investeringskonto i Morningstars Portfolio Manager, men den analys som erbjuds genom programmet är värd den tiden och ansträngningen. Verktyget ger dig grundläggande information om varje investering som inkluderar dess nuvarande pris samt dagliga värdeförändringar, liksom dess procentuella vikt i den totala investeringsportföljen.

Morningstars Portfolio Manager erbjuder omfattande information om din totala portföljs prestanda. Det ger dig den totala avkastningen för din portfölj per månad eller år samt jämför den med ett lämpligt riktmärke. Det område där Morningstar utmärker sig är dock den omedelbara X-Ray-funktionen.

Instant X-Ray ger dig fullständig information om din portföljs tillgångsfördelning. Den visar investerare stilboxarna i din portfölj, som omfattar obligationer och aktier. Den kategoriserar dina investeringar enligt sektor eller aktietyp och även efter plats. Den visar också det genomsnittliga viktade kostnadsförhållandet för värdepappersfonderna i din portfölj.

I slutändan visar Instant X-Ray dig den procentandel som varje investering utgör av din totala portfölj. Detta är särskilt användbart för investerare som har gemensamma fonder. För mig utgör Apple drygt 13 procent av min totala portfölj. Detta beror på det direkta ägandet av Apple-aktier samt den vikt som läggs på stora företag som Apple inom indexfonder som ingår i min portfölj.

Morningstar erbjuder både ett kostnadsfritt och ett betalt medlemskap. Det är möjligt att använda dess Portfolio Monitor med något av medlemskapen, men vissa verktyg kräver dock ett premiummedlemskap.

Analys av kassaflödet vid pensionering av eMoneyAdvisor

eMoney Advisor är tillgänglig hos finansiella rådgivare. Även om jag sköter min egen investeringsportfölj använder jag också en rådgivare för att ta itu med frågor då och då. I gengäld har jag tillgång till den här programvaran. Liksom Personal Capital samlar eMoney Advisor in all din ekonomiska information genom att koppla ihop dina konton.

Även om gränssnittet kanske inte är lika elegant som Personal Capitals gränssnitt Personal Capital är eMoney Advisor en utmärkt informationskälla. Dess analys av portföljer är extremt sofistikerad. I synnerhet kan den prognostisera det framtida kassaflödet för en portfölj fram till pensioneringen, och det är den aspekten som jag har funnit vara den mest fördelaktiga.

Framför allt kommer eMoney Advisor att prognostisera kassaflöden fram till din pensionering, baserat på en rad olika faktorer och datapunkter. Den tar hänsyn till möjligheten till framtida utbetalningar från socialförsäkringen samt minimidistributionskraven (RMD) för de skatteuppskjutna pensionskontona. Den låter dig fastställa det belopp som du kommer att spendera varje år under pensioneringen och justerar det i linje med inflationen.

Rapporten om kassaflödet är uppdelad i år. Varje år visar den dina totala inkomster, investeringsinkomster och de planerade utdelningarna till pensionärer. Den visar också dina totala kostnader, som kan omfatta inte bara årliga kostnader som justerats till inflationen utan även engångskostnader som du räknar med att få under pensioneringen. Den visar också hela din investeringsportfölj som utvecklas under åren.

Utöver informationen om kassaflödet ger eMoney Advisor den typ av portföljinformation och analys som du kan tänka dig. Den bryter ner tillgångsfördelningen i en portfölj och tillhandahåller även uppgifter om bodelningsplanering samt skattefrågor.

Portföljanalys med hjälp av Quicken Premier

Quicken Premier erbjuder investeringsverktyg för att analysera och spåra en portföljs resultat. Det är ett utmärkt val för investerare som föredrar programvaran framför en app som är online samt att denna Premiere-utgåva av Quicken låter dig ansluta dina investeringskonton till programmet. När du har anslutit ett konto spårar Quicken investeringsaktivitet som inkluderar alla transaktioner som görs på kontona. Särskilt anmärkningsvärt är Quickens användning av Morningstar-information.

Quicken visar till exempel Morningstar-kategorin för varje investering, tillsammans med dess position inom kategorin, Morningstar-klassificeringen och all annan Morningstar-information. Quicken tillhandahåller verktyget Morningstar Instant X-Ray, som beskrivs i föregående avsnitt. Detta ger dig tillgång till den information som Morningstar tillhandahåller utan att du behöver skriva in din portfölj manuellt.

Quicken låter dig ställa in en måltillgångsallokering och sedan jämföra den med din portföljs nuvarande tillgångsallokering. Du kan undersöka fördelningen av tillgångarna på portföljnivå såväl som på kontonivå, eller till och med per värdepapper.

Den enda nackdelen med Quicken är dess gränssnitt för användare. Det verkar som om det har varit föråldrat under en längre tid. Det är funktionellt, men det är inte raffinerat.

Skapa ditt eget kalkylblad med Google Sheets

Om du föredrar att inte koppla investeringskonton till något onlineverktyg eller program, erbjuder Google Sheets ett perfekt sätt att övervaka dina investeringar. Medan kalkylbladet i Google Sheets kräver att du manuellt matar in uppgifterna om din portfölj kan Google Finance-funktioner automatisera uppdateringen av marknadsvärdet för varje värdepapper.

Det kalkylblad jag använder är särskilt väl lämpat för att ändra portföljens balans. Även om verktygen som nämns ovan är dock, går jag ständigt igenom detta ark varje gång jag måste justera min fördelning av tillgångarna. Kalkylbladet låter mig se den önskade fördelningen för varje tillgångsklass samt avvikelsen från målen utifrån min portföljs resultat på marknaden. I den här videon (skapad för att marknadsföra min egen webbplats för privatekonomi) finns en instruktionsvideo om hur man använder kalkylbladet.

Läs mer hos https://www.mjukvara.se/


Rekommenderade snabblån

Kreditbolag DayPay
Lånebelopp 1 000 - 20 000 kr
Löptid 30 dagar - 5 år
Kreditbolag Cash Buddy
Lånebelopp 5 000 - 25 000 kr
Löptid 1 år - 5 år

Rekommenderade privatlån

Kreditbolag Bank Norwegian
Lånebelopp 5 000 - 600 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Kreditbolag Leasy
Lånebelopp 10 000 - 50 000 kr
Löptid 1 år - 6 år