Tuff kritik mot flera låneförmedlare

Konsumentverket inledde i maj 2016 en granskning av marknaden för låneförmedlare. Nu i april är granskningen klar och myndigheten riktar skarp kritik mot flera låneförmedlare. Myndigheten menar framför allt att transparensen gentemot konsumenterna är bristfällig. Sker verkligen en ”tävling” bland långivare om vem som kan erbjuda den bästa räntan? Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att en låntagare ska erbjudas den mycket låga lägsta räntan? Det är några frågor som Konsumentverket menar att låneförmedlarna inte svarar på.

En ansökan – erbjudanden från över 20 banker

Låneförmedlarnas affärsidé är att hjälpa dem som behöver samla lån eller ta ett privatlån för ett större inköp eller en investering. Hjälpen består i att låneförmedlaren via en ansökan inhämtar erbjudanden från en mängd olika banker och kreditgivare. När processen är klar presenteras den potentiella låntagaren för det eller de bästa erbjudandena.

Nyckelordet här är ”konkurrens”. Alla långivare vill ha fler kunder och genom låneförmedlarnas affärsidé finns chansen att det blir en huggsexa om lånekunderna.

Konsumentverket anser emellertid att många av låneförmedlarna är mycket otydliga med hur den här tävlingen om lånekunderna går till samt vilka banker och andra kreditgivare som faktiskt deltar i konkurrensen. Myndigheten vill att låneförmedlarna ger mer information både om hur processen går till rent allmänt och hur den konkret har gått till för den enskilde låntagaren.

Oklarheter kring räntor

Konsumentverket riktar också kritik mot de räntor som presenteras. För det första finns en brist när det gäller uppgifter om den effektiva räntan. För det andra menar myndigheten att det är mindre bra att låneförmedlarna presenterar en ”från”-ränta. Den kan ses som delvis vilseledande om de faktiska räntor som erbjuds låntagarna ligger betydligt högre. Anna Hult, som är jurist på Konsumentverket, menar att det ska framgå i reklam på webbplatsen och i annan marknadsföring vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att en låntagare ska kunna erbjudas ”från”-räntan.

Fyra låneförmedlare har fått frågor från Konsumentverket

Konsumentverket har ett större batteri av åtgärder att ta till mot företag som inte följer lagar, förordningar och givetvis även myndighetens vägledningar och preciseringar. Om någon brist påträffas i en sådan här granskning är första steget att skicka frågor. Det har Konsumentverket gjort till fyra av de ledande låneförmedlarna. Det initiala beskedet från dessa är att de välkomnar myndighetens granskning och att de kommer att arbeta om den information som presenteras för låntagarna.

Läs mer om själva granskningen på Konsumentverkets webbplats. Läs mer om utfallet av granskningen och om frågorna Konsumentverket ställer till låneförmedlarna här.


Rekommenderade snabblån

Kreditbolag DayPay
Lånebelopp 1 000 - 20 000 kr
Löptid 30 dagar - 5 år
Kreditbolag ViaConto
Lånebelopp 500 - 50 000 kr
Löptid 2 mån - 1 år

Rekommenderade privatlån

Kreditbolag Advisa
Lånebelopp 3 000 - 600 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Kreditbolag AXO Finans
Lånebelopp 5 000 - 600 000 kr
Löptid 1 år - 15 år