Ränteskillnadsersättning för privatlån

Ränteskillnadsersättning är en slags kostnad en låntagare som vill lösa ett bundet lån innan bindningstiden är till ända får betala till långivaren. Ränteskillnadsersättningens storlek avgörs i huvudsak av lånebeloppet, räntan på lånet samt kvarstående amorteringar under bindningstiden. I många fall blir denna kostnad betydande.

Ränteskillnadsersättning är en kostnad som i princip är helt förknippad med bolån. Fram tills nu, det vill säga. Det är nämligen ett par aktörer inom privatlån som i sina låneavtal har infört en regel som ungefär motsvarar den som gäller för ränteskillnadsersättning för förtidslösen av bolån.

Privatlån med bundna räntor

Förutsättningen för att en långivare som erbjuder privatlån ska kunna ta ut ränteskillnadsersättning, är att lånet löper med fast ränta. Detta är i sig något ovanligt inom privatlån. Vanligtvis är räntorna nämligen rörliga. Det är inte så att räntorna ändras månadsvis eller vid varje förändring av Riksbankens reporänta, men över tid kommer de aktuella marknadsräntorna på ett eller annat sätt speglas i räntan på privatlånet.

Fast ränta är dock något som blir mer aktuellt, särskilt i takt med att privatlånen både blir fler och till viss del också ändrar karaktär. Fram till några år sedan var det till exempel omöjligt att låna mindre än 20 000 – 30 000 kr. Numera finns det en rad långivare som erbjuder privatlån med kortare eller löptider från 5000 kr och uppåt. Det är inte direkt ändamålsenligt att justera räntan uppåt och nedåt ett antal gånger under den vanligtvis ganska korta löptiden, varför det naturliga blir att ange en fast ränta.

Big Bank är av de större långivarna inom privatlån som har infört en regel om ränteskillnadsersättning. I villkoren i låneavtalet skrivs att förtidslösen ger långivaren rätt att få ersättning. Beloppet som ska erläggas är 1% av det belopp som ännu inte är återbetalat. Det motsvarar ett mycket blygsamt belopp i jämförelse vad man kan få betala för att lösa ett bolån i förtid, och med tanke på att Big Bank lånar ut maximalt 125 000 kr kan kostnaden aldrig bli högre än 1250 kr.

Varför Big Bank tar ut denna kostnad är oklart. En hypotes kan vara att man genom regeln säkrar kompensation för den extra risk man tar eftersom man kan bevilja även personer med betalningsanmärkningar lån. Kompensationen sprids i andra fall över hela kredittiden för den enskilda låntagaren, samt på låntagarkollektivet som helhet, men om en låntagare löser sitt lån i förtid går ju Big Bank miste om den kompensationen.

Är detta början på en trend?

Det snabba svaret torde vara nej. Det kommer i framtiden kanske bli vanligare med långivare som så att säga låser in privatlånekunderna genom denna typ av lösning. Antagligen gör de flesta då som Big Bank, nämligen tar ut en klart blygsam extra kostnad. Som vanligt gäller det också att se till helheten i låneavtalet. En långivare som debiterar ränteskillnadsersättning behöver inte automatiskt vara ett sämre val.


Rekommenderade snabblån

Kreditbolag DayPay
Lånebelopp 1 000 - 20 000 kr
Löptid 30 dagar - 5 år
Kreditbolag ViaConto
Lånebelopp 500 - 50 000 kr
Löptid 2 mån - 1 år

Rekommenderade privatlån

Kreditbolag Advisa
Lånebelopp 3 000 - 600 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Kreditbolag AXO Finans
Lånebelopp 5 000 - 600 000 kr
Löptid 1 år - 15 år