Nyheter från EU-parlamentet

I och med att Sverige är del en av den Europeiska Unionen så berörs alla invånare i allra högsta grad av de lagar och principer som slås fast i EU-parlamentet, vare sig man vill eller inte. Ibland är det något som gynnar oss, medan det ibland inte gör någon skillnad alls eller kanske i viss mån gör det lite sämre.

Alldeles nyligen klubbades en ny princip igenom som inte många människor kommer att kunna klaga något särskilt på. Det är nämligen en princip om lika lön för lika utfört arbete. Den innebär att man som snickare ska tjäna lika mycket pengar här i Sverige som man tjänar som snickare i ett annat land i EU.

Denna nya princip innebär inte bara att man uppnår en större grad av rättvisa, vilket är ett fullgott argument bara det. Utan principen innebär även att personer nu kan konkurrera med sin kompentens på ett helt annat sätt än tidigare. För att återigen ta just snickare som exempel. I Sverige finns många utländska arbetare som jobbar på större byggen som kommer från Polen och länderna i Östeuropa. Den i särklass största anledningen till att så många företag valt att anställa en utländsk snickare, istället för en svensk har många gånger varit för att den utländske arbetaren har kostat mindre än den svenska. Det bidrar snedställning då det inte längre har lönat sig att vara duktig på sitt arbete på grund av att man ändå går efter en person som är ”billigare i drift”.

Men lika lön för lika arbete kommer alla, svensk som utländsk, att konkurrera om samma arbete på samma grunder, nämligen kompetens och inget annat.


Rekommenderade snabblån

Kreditbolag DayPay
Lånebelopp 1 000 - 20 000 kr
Löptid 30 dagar - 5 år
Kreditbolag ViaConto
Lånebelopp 500 - 50 000 kr
Löptid 2 mån - 1 år

Rekommenderade privatlån

Kreditbolag Advisa
Lånebelopp 3 000 - 600 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Kreditbolag AXO Finans
Lånebelopp 5 000 - 600 000 kr
Löptid 1 år - 15 år