Många svenska hushåll kan tvingas låna för att få ihop ekonomin

Kvinna och man med en faktura framför datorn

Enligt en undersökning som Intrum genomfört är det många svenskar som just nu upplever en ökad stress kring sin ekonomi. Drygt 1 av 10 uppger att de behöver låna pengar för att få sin ekonomi att gå ihop. Hårdast drabbade är de som redan innan krisen hade det kämpigt med ekonomin. Som till exempel barnfamiljer och yngre, som inte fått till något egentligt sparande ännu och som därmed inte har någon buffert att stötta upp sin ekonomi med i dagsläget.

Undersökningen visar att det är ungefär en tredjedel av svenskarna som upplever en ekonomisk stress just nu. Även i våra nordiska grannländer ser siffrorna likartade ut.

I Norge uppger var tredje person i undersökningen att de känner en ökad stress över sin ekonomi, alltså samma som i Sverige. Siffrorna för Danmark och Finland visar att 24 procent, respektive 42 procent, av de tillfrågade upplever samma sak kopplat till rådande situation.

Sveriges taktik kan ha förmildrat de ekonomiska effekterna

Sverige har under pågående kris, till skillnad från många andra länder, valt att hålla samhället relativt öppet. Det är något som kan ha bidragit till att inte ytterligare förvärra den ekonomiska situationen i Sverige. Jämfört med snittet för Europa är det dubbelt så många, det vill säga 19 procent mot Sveriges 9 procent, som uppger att de måste låna för att få ihop sin ekonomi.

Den som inte ser någon annan utväg än att låna pengar bör i sådana fall endast använda detta som en väldigt kortsiktig lösning. Man bör även läsa igenom lånets villkor noga, samtidigt som man bör jämföra räntor och avgifter för att säkerställa att man får det bästa lånet. Det är också viktigt att endast låna pengar som man vet att man kommer ha möjlighet att betala tillbaka framöver, för att inte riskera att hamna i en skuldfälla eller en negativ ekonomisk spiral.


Rekommenderade snabblån

Kreditbolag DayPay
Lånebelopp 1 000 - 20 000 kr
Löptid 30 dagar - 5 år
Kreditbolag Cash Buddy
Lånebelopp 5 000 - 25 000 kr
Löptid 1 år - 5 år

Rekommenderade privatlån

Kreditbolag AXO Finans
Lånebelopp 5 000 - 600 000 kr
Löptid 1 år - 18 år
Kreditbolag Bank Norwegian
Lånebelopp 5 000 - 600 000 kr
Löptid 1 år - 15 år