Fastighetsbolag är drömmen för långivare

Intressant ny statistik visar att bolagen i fastighetsbranschen är de mest kreditvärdiga, medan bolagen i restaurangbranschen löper störst risk att tvingas ställa in betalningarna. Det är kreditupplysningsföretaget Syna som presenterar dessa siffror i ett pressmeddelande.

Statistiken är tydlig. Fastighetsbolagen har i genomsnitt en mycket låg så kallad riskprocent, vilket betyder att risken för att komma i obestånd är mycket liten. Detta gör fastighetsbolag till favoriter bland långivare. Enligt siffrorna från Syna är det ungefär ett av 200 fastighetsbolag som löper risken att ställa in betalningarna (och därmed inte kunna betala amorteringar och räntor) de kommande 12 månaderna. På den andra änden av skalan sticker bolag verksamma inom café och restaurang ut. I genomsnitt har dessa bolag en riskprocent på cirka 3,5%. Uppgifterna har tagits fram genom att Syna har rankat alla de större branscherna i Sverige utifrån alla kreditupplysningsföretagets kreditrankingar.

Restauranger är mer riskfyllda investeringar

Karl Stjerna, som är vd på Syna, förklarar den förhållandevis höga risken i bolagen inom café och restaurang med att det ofta handlar om mindre bolag som verkar i en tuff bransch med stor konkurrens. Han framhåller också att marginalerna i verksamheten är små och att det krävs omfattande investeringar i startfasen. Det är just nystartade bolag i branschen som har den högsta riskprocenten.

I Synas statistik hamnar den stora majoriteten bolag oavsett bransch i intervallet 0,8 – 3,0% (kreditrating 3 i Synas ranking) när det gäller risken att komma på obestånd. Snittsiffran för restauranger och liknande verksamheter är emellertid hela 3,48%.

Fastighetsbolagen är säkra låntagare

Fastighetsbolagen utmärker sig alltså istället positivt i Synas statistik. Utifrån siffrorna ovan är risken att ett genomsnittligt fastighetsbolag hamnar på obestånd ungefär sju gånger mindre än vad som gäller för ett genomsnittligt bolag i restaurangbranschen.

Synas vd Karl Stjerna har två förklaringar till den låga risken i fastighetsbolag. Den ena är att den långa perioden med låga räntor har gynnat bolagen. Effekten av låga räntor blir nämligen att bolagens kostnader blir låga både för befintliga lån och för lån till nya investeringar. Den andra förklaringen är att det finns ett betydande kapital i fastigheterna. Det bundna kapitalet utgör en mycket stark och stabil säkerhet för fastighetsbolag som låntagare.

Någon mer utförlig statistik om andra branscher än de två som vi diskuterar ovan presenterar Syna tyvärr inte. Du kan läsa mer om Synas granskning här.


Rekommenderade snabblån

Kreditbolag DayPay
Lånebelopp 1 000 - 20 000 kr
Löptid 30 dagar - 5 år
Kreditbolag ViaConto
Lånebelopp 500 - 50 000 kr
Löptid 2 mån - 1 år

Rekommenderade privatlån

Kreditbolag Advisa
Lånebelopp 3 000 - 600 000 kr
Löptid 1 år - 15 år
Kreditbolag AXO Finans
Lånebelopp 5 000 - 600 000 kr
Löptid 1 år - 15 år